2019թ. բյուջեի նախագիծ

2019թ. Բյուջեի նախագիծ

Արձանագրություն

Չդասակարգված

Հաստիքացուցակ

Չդասակարգված

Դպրոցի ինն ամսվա հաշվետվություն

Դպրոցի ինը ամսվա հաշվետվություն

Չդասակարգված

Մաքուր մոլորակ 15.09.2018թ.

Չդասակարգված

Համապետական շաբաթօրյակ 08.09.2018թ.

Չդասակարգված

Դպրոցի վեց ամսվա ֆինանսական հաշվետվություն

Դպրոցի վեց ամսվա ֆինանսական հաշվետվություն

Չդասակարգված

Սովորողների ընդունելության կարգ

Չդասակարգված

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների

Չդասակարգված

Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա

Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի հրաման

Չդասակարգված

Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա

Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիայի հրաման

Չդասակարգված